Download Software for Windows, Mac, Android, & IOS Devices Androme

Search Suggest

मालपोत कार्यालयमा (Malpot Karyalaya) काम कसरी गरिन्छ पूरा जानकारी

मालपोत कार्यालयमा (Malpot Karyalaya) काम कसरी गरिन्छ पूरा जानकारी, DOLMA, PAM, JRO, LRIMS, LRO, SD,

 

मालपोत कार्यालयमा (Malpot Karyalaya)  काम कसरी गरिन्छ पूरा जानकारी

नेपालका हरेकजसो जिल्लामा मालपोत कार्यालय छन | यहा जग्गा सम्वन्धी सम्पूणॅ कार्य हुन्छन | अहिले नेपालका धेरै जसो जिल्लामा ऑनलाइन सिस्टम आएको छ | तेसैले यहां काम गर्ने तरीका पनी फरक भएको छ | अहिले मालपोत माँ DOLMA को प्रयोग गरिन्छ | यस्तो होएनाकि मालपोत कार्यालय पूरा ऑनलाइन भएको छ | धेरै जसो काममा हामी मोठ पनि जानू पर्छ | पहिला हामीले DOLMA को बारेमा जानो |  


१. DOLMA(Department of Land Management and Archive)

DOLMA को प्रयोग धेरै पुरानो परभीदि होइन | यो परभीदि हालमे नेपालमा आएको हो | DOLMA Website (Department of Land Management and Archive) दौरा सञ्चालन गरिन्छ | असलमा मालपोत कार्यालयमा दुइ ओटा सिस्टम को प्रयोग गरिन्छ | PAM र LRIMS यस्का प्रमुख प्रयोग हुन | 

PAM बारेमा मैले बिस्तरमा आफनो वेबसाइट माँ लेखेको छू हजुरले पढ़न सक्नुहुन्छ | PAM को प्रयोग लेखापढी ले प्रयोग गर्छन | LRIMS को प्रयोग मालपोत का कर्मचारी ले गर्छन | अब हामीले जानौ मालपोत माँ काम कसरी गरिन्छ | 


२. मालपोत माँ काम गर्ने तरीका

हामीले यस्मा राजीनामा लाई आधार मानेर मालपोत माँ हुने कमलाई बुचौ | पहिला हामीले परमुख साखा हरु जानौ | 

१ . PAM(Public Access Module) साखा: PAM शाखा लेखापढीले प्रयोग गर्छन | कुनै ब्याक्ति जागा रोक्का, राजीनामा, अनक्साबंढ, नामसारी, फुकुवा, संसोधन, जस्ता कामहरू लेखापढीमा गरिन्छ | यहाँ document हरु सबै ठीक छन या छैनन भनेर चेक गरिन्छ | 

यदि document ठीक छन भने PAM दौरा अपलोड गरेर LRIMS माँ पठाइन्छ | अब document सबै लाई मोठ भिडाउन लोगिन्छ | 

२ . मोठ शाखामोढ भिडाउने ठाउमा मालपोतको कर्मचारी हुन्छन | हामीले मोढ भिड़ौदा कुन गाबिस को हो भनेर चेक गर्नुपर्छ | जस्तै दुधराक्ष, मक्रवर, परौंवा, सेमलर, आदि | जग्गा जून गाबिस को हो उही लगेर मोठ भिडाउने | मोठ भिडाउने कर्मचारीले जग्गा रोक्का छ कि छैन भनेर हेर्छन | 

मोठमा कुनै online काम हुदैन | यहा सेरेस्ता र रोक्का ठेली हरेर मात्र काम अगड़ी बढ़ने अनुमति दिन्छ |  सेरेस्ता मा जग्गाधानी को पुर्जा जस्तै पाना हुन्छ जहा किता नंबर, क्षेत्रफल, नाम, बाबुको नाम, बाजेको नाम, जस्ता information हुन्छन | र रोक्का कितबमा जग्गा रोक्का छ की छैन भनेर हरिन्छ | 

३ . SD(Service Disk) शाखा : अब SD साखामा टोकन नंबर लीन जानु पर्छ | SD साखा माँ जानू अगड़ी PAM बाट पेस भएको हुनुपर्छ | SD साखमा टोकन नंबर निकलने, जग्गा एंट्री गर्ने, जस्ता काम हुन्छन | SD शाखाले Token Number दिए पछि JRO माँ जानू पर्छ |

४ . JRO(Junior Revenue Officer) शाखा

JRO माँ जग्गाधानिसंग related मानिसलाई लगेर जानू पर्छ | जादा खैरी ब्याक्तिको नागरिकता पनी लिएर जानुपर्छा | तेहा सबै document रुजू भएपछि उस्ले जून पेस भएको लिखत थियो उस्लाई फिरता गरिदिन्छ | फिर्ता गरिदिएपछि राजस्य बुझाउन जानू पर्छ | जग्गाधनीलाई ४% वा कम् राजस्य तिर्नु पर्छ | 

फेरी SD माँ गएर vocuher upload गर्न भनेर SD ले पेस गरिदिन्छ | फेरी JRO माँ गएर उस्ले एउटा voucher आफुले रक्छ र signature गरेर पठाइदिन्छ \ 

५. LRO(Land Revenue Officer) शाखा : अब LRO office माँ जानू पर्छ | LRO माँ पनि ब्यक्ति लाई लानू पर्छ | LRO बाट LRO  officer ले signature गरेर पेस गरेपछि सबै काम समाप्त हुन्छ | अब यदि पुर्जा या रोक्का चिठ्ठी निकलने हो भने मोठ शाखा माँ जाने |

Hello to everyone. My name is Sandesh Tandan. Sandeshtandan.com was created by myself. It's my personal blog where I offer graphic design, Blogging, programming, and digital marketing advice.

Post a Comment

Feel Free To Contact