Download Software for Windows, Mac, Android, & IOS Devices Androme

Search Suggest

Public Access Module (PAM) भनेको के हो नेपालीमा

PAM को पूरा रूप Public Access Module हो | PAM लाई नेपाल सरकार दौरा संचालन गरिन्छ | एस्मा जग्गा सम्बन्दि कारोबार गर्न मदत हुन्छ | PAM लाई राजयका जुनस

Public Access Module (PAM)

PAM  को पूरा  रूप Public Access Module हो | PAM लाई नेपाल सरकार दौरा संचालन गरिन्छ | एस्मा जग्गा सम्बन्दि कारोबार गर्न मदत हुन्छ | PAM लाई राजयका जुनसुकै मालपोत कार्यालयमा प्रयोग गरिन्छ | 

तर यो धरै जसो लेखपड़ि माँ प्रयोग गरिन्छ | यस्मा PAM लाई मालपोत कार्यालयमा प्रयोग हुने DOLRM लाई Connect गरिन्छ | आसलमा भन्दा खेरी PAM दौरा DOLRM माँ document हरु पेश गरिन्छ | जवा सम्म PAM दौरा document upload गरिनँ तभ सम्म DOLRM मा देखिन्ह | DOLRM बाट सभै प्रकिर्य भएपछि उक्त Token Number मालपोत अधिकिरित लाई पेस गर्दिनछन | जब मालपोत अधिकिरित ले उक्त Token Number सदर गरिदिन्छ तेसपछि उक्त कार्य समाप्त हुन्छ |

जब laykhapadi ले सबै कागज upload गरेर पेश गरो भने उसलाई एउटा Submit Number दिन्छ | तयो Number लागेर DOLRM को कर्मचारी लाई दिइनेछ | त्यसपछि मात्र  जागको काम अगड़ी बढ्छ | 

PAM प्रयोगकर्ता ले लिखित पेश गरेका, ड्राफ्ट माँ भएका, तथा  फिरता भएका सम्पूर्ण कुराहरु हेर्ने मिल्छ | 

अहिले नेपालको धेरै जस्तो लेखपड़िलेय PAM को प्रयोग गरेर जग्गा सम्बन्धी काम गरिराखेका छन |


 १. PAM भनेको के हो |

PAM भनेको Digital Technology हो जसलाई भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग ले चलाउँछ | यो  एक Website दौरा संचालन गरिन्छ | PAM माँ लिखित पारित, नामशारी, रोका, फुकुवा, संसोधन, हाल साबिक, प्रतिलिपि, जस्ता कार्यहरु हुन्छन | 


२. जग्गाधनीले PAM मा यूजरनाम र पासवर्ड कसरी लिने ?

जग्गाधनीले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा सम्पर्क गरि डाटा अपडेट गराएर युजरनेम र पासवर्ड लिन समेत सक्नु हुनेछ । उसको लागि जग्गाधनीले सोयम उपस्तित भई सम्पूणॅ कागज पीस गरी मालपोत कार्यालय माँ सम्पूणॅ प्रकिर्या आपनाउनुपर्छा | 


३. PAM माँ हुने कार्यहरु

  • लिखत पारित
  • भूमिसुधार
  • नामसारी
  • अपार्टमेन्टको लिखत पारित
  • रोक्का/फुकुवा
  • गुठी अधिनस्त
  • हाल साविक
  • आयोजन फिर्ताको लिखत
  • प्रतिलिपि प्रक्रिया
  • दाखिल खारेज


३. Frequently Asked Question


१. हम्रो ID र PASSWORD कहाँ LOGIN गर्ने ?

https://public.dolma.gov.np Open garera प्रयोगकर्ता लगइन मा click गर्नुहोस र आफ्नो ID र PASSWORD FILL गर्नुहोस।।

२. हाम्रो PASSWORD बिर्सियो भने के गर्नु पर्छ ?

PASSWORD बिर्सेको खणमा पासवर्ड भुल्नु भयो भन्ने मा click गर्नुहोस अनि पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस option मा आफ्नो E-mail हल्नुहोस 4-digit code तपाई को फोन मा message आउछ र code confirm भए पछि नया पासवर्ड र पुनः पासवर्ड हल्नुहोस ।

३. समजौता कागजात ओपलोड मा कुन document ओपलोड गर्नु पर्छ ?

समजौता कागजात ओपलोड मा भूसेवा -केन्द्र र जग्गा धनि बीच भएको कारोबार गर्न दिएको अनुमति /समजौता पत्र हाल्नु पर्छ।

४. समजौता कागजात कसरि बनाउनु पर्छ ?

समजौता कागजात को pattern मालपोत कार्यालय वा भूसेवा -केन्द्र समिति संग माग गर्दा पाउन सकिन्छ ।

५. व्यक्ति search गरिसकेपछि save भएन भने क गर्ने ?

६. नभएको खण्डमा केहि बिवरण जस्तै compulsory (*) लगाएको form बिर्सिनु भएको छ कि छैन check गर्नु होस् ।

७. हाम्रो PASSWORD बिर्सियो भने के गर्नु पर्छ ?

PASSWORD बिर्सेको खणमा पासवर्ड भुल्नु भयो भन्ने मा click गर्नुहोस अनि पासवर्ड रिसेट गर्नुहोस option मा आफ्नो E-mail हल्नुहोस

८. व्यक्ति search गर्दा किन भेटदैन ?

व्यक्ति search गर्दा नागरिकता बाट खोज्नु भएको हो भने नागरिकता नेपाली मा INPUT गर्नु होस् । नागरिकता मा (।)SIGN छ भने यो sign सानो वा ठुलो हाल्नु भयो check गर्नु होस् ( युनिकोड मा हाल्नु पर्दछ ) जग्गा धनि संकेत नम बाट search गर्नुभएको हो भने PM/PF Number कति digit को हाल्नु भयो check गर्नु होस् । (११ digit को हुनु पर्छ )

९. निवेदन पठाउन कहाँ click गर्ने ?

निवेदन पठाउन yellow buttom भएको निवेदन दर्ता गर्नु होस् मा click गर्नु होस् ।

१०.  निवेदन दर्ता भएको कसरि confirm गर्ने ?

निवेदन दर्ता भए पछि तपाई को सबमिस्सन न. पेश गरिएको निवेदन मा check गर्न सकिन्छ ।

११.  निवेदन फिर्ता आएको कहाँ check गर्ने ?

निवेदन फिर्ता आएको वा नआएको हेर्न सकिन्छ । फिर्ता आएको खण्ड मा फिर्ता आएको निवेदन सुची मा हेर्नु पर्दछ ।

१२. ड्राफ्ट निवेदन मा भएको निवेदन लाई delete गर्न मिल्दैन ?

मिल्दैन , धेरै समय पछि आफै delete हुन्छ पुरानो भएको खण्डमा।

Hello to everyone. My name is Sandesh Tandan. Sandeshtandan.com was created by myself. It's my personal blog where I offer graphic design, Blogging, programming, and digital marketing advice.

Post a Comment

Feel Free To Contact