Download Software for Windows, Mac, Android, & IOS Devices Androme

Search Suggest

Nepal
Nepal

मालपोत कार्यालयमा (Malpot Karyalaya) काम कसरी गरिन्छ पूरा जानकारी

नेपालका हरेकजसो जिल्लामा मालपोत कार्यालय छन | यहा जग्गा सम्वन्धी सम्पूणॅ कार्य हुन्छन | अहिले नेपालका धेरै जसो जिल्लामा ऑनलाइन सिस्टम आएको छ | तेसै…

Public Access Module (PAM) भनेको के हो नेपालीमा

PAM   को पूरा  रूप Public Access Module हो | PAM लाई नेपाल सरकार दौरा संचालन गरिन्छ | एस्मा जग्गा सम्बन्दि कारोबार गर्न मदत हुन्छ | PAM लाई राजयका…